Ads

Showing posts with label Results. Show all posts
Showing posts with label Results. Show all posts

આવતી કાલે 12 નું પરિણામ - વોટ્સ એપના માધ્યમ થી પણ પરિણામ જાણી શકાશે

પહેલીવાર વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ . આવતીકાલે ધોરણ 12 નું પરિણામ થશે જાહેર, આવતી કાલે 12નું પરિણામ જ…